วช.นำนักประดิษฐ์ไทย คว้ารางวัลสูงสุด The Best Foreign Innovation Award จากงาน INTARG 2023 ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์ไทยจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีคว้ารางวัลสูงสุด The Best Foreign Innovation Award จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในเวที The 16th  International Invention and Innovation Show (INTARG 2023) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ MCK Katowice, International Congress Centre เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์
สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล The Best Foreign Innovation Award ได้แก่ ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ถ่างขยายหลอดเลือดสำหรับผู้ป่วยที่หลอดเลือดตีบตันจากการผ่าตัดทำเส้นเลือดสำหรับฟอกไตจากวัสดุโลหะผสมจำรูปนิกเกิล-ไทเทเนียม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการใช้ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือด ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเลือกใหม่ ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในการรักษาแทนบอลลูนเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและยืดอายุการใช้งานของหลอดเลือดฟอกไต พร้อมนี้ผลงานดังกล่าวยังได้รับรางวัลในระดับ Platinum Medal อีกด้วย
พร้อมนี้ ทีมนักประดิษฐ์ไทยยังได้รับรางวัลสำคัญ on stage ของงาน ได้แก่

- รางวัล Diamond Medal จากผลงานเรื่อง “นวัตกรรมเชิงศิลป์ (Aesthetic Innovation): การประยุกต์ใช้เศษแก้วในการประดิษฐ์เป็นกระจกเกรียบโบราณ (Thai ancient glass) เพื่อเพิ่มคุณค่างานศิลปกรรมไทย” โดยนายรัชพล เต๋จ๊ะยา และคณะ จากโรงเรียนสตรีวิทยา และยังได้รับรางวัล Special Prize on stage จาก Europe France Inventeurs (The French Federation of Inventions Award)


นอกจากนี้ สิ่งประดิษฐและและนวัตกรรมอีก 3 ผลงานที่ได้รับ Special Prizes on stage จากองค์กรนานาชาติ ดังนี้ 

- ผลงานเรื่อง “ชุดปลูกพืชสำเร็จรูปสำหรับช่วงภัยพิบัติ” โดย ดร.มนสินี อรรถวานิช, นายกฤษฎา พลทรัพย์ และนายระพี บุญบุตร จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลจาก The 1st Institute Inventors and Researchers in I.R.Iran (FIRI Award)


- ผลงานเรื่อง “สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นเซลล์แมททริทซ์ เพื่อบำรุงสมอง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ และคณะจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA Special Award)


- ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจดีเอ็นเออย่างรวดเร็วแบบแถบสีที่จำเพาะต่อพืชพิษสกุลอริสโทโลเกียที่ทำให้เกิดโรคไตจากกรดอริสโทโลคิก” โดย ร้อยตำรวจเอกหญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง, ดร.กรรณิกา ทองขาว และเภสัชกรชยพล ตั้งพัฒน์ทอง จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจาก Industrial Property Office of the Czech Republic (Industrial Property Office Patent Award)

ใน INTARG 2023  ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้คว้าเหรียญรางวัลในระดับต่างๆ ดังนี้

-เหรียญทอง 18 ผลงาน

-เหรียญเงิน 5 ผลงาน

-เหรียญทองแดง 6 ผลงาน

พร้อมด้วย Special Prize จากนานาประเทศ 


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวที INTARG 2023 พร้อมกล่าวชื่นชมทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทย ในเวทีนานาชาติในครั้งนี้ รวมทั้ง โอกาสในการส่งเสริมและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไปสำหรับ 19 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลในเวที The 16th International Invention and Innovation Show (INTARG 2023) ได้แก่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

โรงเรียนสตรีวิทยา

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com