สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯจัดการฝึกอบรม “การประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา” สําหรับคนพิการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการฝึกอบรม “การประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา” สําหรับคนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  และคนในครอบครัวของคนพิการ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ระหว่างวันที่ 26- 27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 


โดยมี แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด  เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระเจตนารมณ์ที่ทรงต้องการให้ดอกแก้วกัลยา เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง และได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอที่จะช่วยเหลือคนพิการ

 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้คนพิการได้รับความรู้และมีความสามารถในการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา เพื่อสร้างเครือข่ายคนพิการในการจัดทํา “ดอกแก้วกัลยา”  โดยเน้นการผลิตให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกันให้คนพิการที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วมีอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้

❇️ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 

โทรศัพท์ : 0-2241-2841 และ 0-2241-5125

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์แนะนำ

บทเพลงพระราชนิพนธ์กระหึ่มทั่วประเทศ กระทรวง อว.บรรเลงเพลงของพ่อ เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในหลวง ร.9 รมว.อว. เปิดงาน พร้อมนำร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกับประชาชน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน "ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเ...

banner

banner

บทความที่ได้รับความนิยม

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

ทริปทัวร์ ใน และต่างประเทศ

[ทริป][bsummary]

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]