วช ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors’Day 2023 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Event Hall 100-102 | ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน

🔬วันนักประดิษฐ์ 2566 🔬

Thailand Inventors’Day 2023

ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566

ณ Event Hall 100-102 | ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


พบกับนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน

🟢นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

🟢นิทรรศการรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

🟢นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ

🟢นิทรรศการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ IPITEx 2023

🟢นิทรรศการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2023 : I-New Gen Award 2023

🟢นิทรรศการ Highlight 

🔹ขุมทรัพย์ป่าชายเลน Mangrove Treasure

🔹ขบวนการผู้พิทักษ์ป่าไม้ GUARDIANS OF THE FOREST

🔹พื้นที่เรียนรู้กับนวัตกรรมโดรน FUNARIUM SKY DRONE

🔹จากสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม MAKER SPACE: FROM MAKER TO INNOVATOR

🔹นักประดิษฐ์วิจิตรศิลป์ THE ART OF INVENTION

🔹U2T

🔹จุดเริ่มต้นเล็กๆ ...สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ Youth in Charge


📌ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite และ Online  ในภาคการเสวนา การอบรมและภาคนิทรรศการได้ที่ 

https://inventorsdayregis.com

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้ที่ : 

https://nrct.go.th/_brochure/inventorsday2023/index.html


Onsite ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

Online ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566


#อว. #MHESI

#วช. #NRCT 

#วันนักประดิษฐ์ #ThailandInventors’Day2023

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com