ขอเชิญเข้าวร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์ใช้งาน ภาคกลาง

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยม อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

เข้าวร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์ใช้งาน ภาคกลาง


      ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนในด้านต่าง ๆ
      ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีโดรน
      นำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone) มาพัฒนาต่อยอดปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง

จัดอบรม 4 ครั้ง ภาคกลาง 18 จังหวัด

ครั้งที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี 
ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2565
ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ได่ที่ https://forms.gle/CVAnGL6kPPcTFKFh7

#Thaiscimag #Researchworldthailand #นจวทnewsdigital #ฉัตรชัยเครือเสนา

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com