กรมการพัฒนาชุมชน ชวนเช็คอิน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “อินท้องถิ่น in นวัตวิถี”


 

 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ Local Alike (โลเคิล อไลค์) บริษัทที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีนักพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากประสบการณ์ที่ทำงานร่วมกับชุมชนทั่วประเทศไทยมากว่า 10 ปี ดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมผ่านอัตลักษณ์ของชุมชนภายใต้แนวคิด วิถีท้องถิ่นสร้างสรรค์ เศรษฐกิจไทย เที่ยวชุมชนนวัตวิถี “อินท้องถิ่น in นวัตวิถี” จำนวน 50 ชุมชน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย         


                                                                                                                                                                                           โดยการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว มีการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ฯ ในหลายมิติ จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทั้งการปรับภูมิทัศน์ให้กับชุมชนที่มีการออกแบบจุดถ่ายภาพและมาสคอตตามความโดดเด่นของชุมชน ออกแบบเมนูอาหาร และพัฒนาการจัดสำรับอาหารพื้นถิ่น ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึก อีกทั้ง ส่งเสริมกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถลงมือปฏิบัติ (D – HOPE) โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม ซึ่งผู้จัดโครงการ ฯ ได้รวบรวมมิติต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 50 เส้นทาง และด้วยความโดดเด่นของเส้นทางท่องเที่ยว การประกวด (Rising star village) จึงเกิดขึ้น เพื่อนำร่องเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีความโดดเด่น 5 ชุมชน สู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ผ่านช่องทาง www.localalike.com  โดยการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิด้านการท่องเที่ยว


                                                                                                                                                                                                       

สำหรับ 5 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่คณะกรรมการคัดเลือก มีดังนี้1.  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีรางวัลกินรี การันตีความพร้อมทั้งสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ที่รับผิดชอบต่อสังคม นักท่องเที่ยวสามารถเลือกท่องเที่ยวได้ในสไตล์ที่ชอบ ทั้งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นั่งเรือ เที่ยวผา พอกโคลน และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ศึกษาวิถีชีวิตและกิจกรรมชุมชน ชม Farm Stay2. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เที่ยวชมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตกปลา เก็บผัก สานไม้ไผ่ เก็บฝ้าย ทอผ้า ทานเมนูอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อ อย่าง “ไก่ใต้น้ำ” ทำกิจกรรมประดิษฐ์    ธุงใยแมงมุม เครื่องรางป้องกันความโชคร้าย ตามความเชื่อของชาวบ้านโนนอุดม
3. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตุ่นใต้ หมู่ ๑ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เรียนรู้ ดูงานที่โรงเรียนศูนย์สามวัย วิถีชีวิตที่เชื่อมโยงคนต่างวัย ไว้ด้วยกัน ร่วมกิจกรรม ทำโคมไฟล้านนา  ตุง จักสานตะกร้า เยี่ยมชมความงดงามของธรรมมาสน์โบราณ ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่แฝงเรื่องราวมากมายของวิถีชีวิตชุมชนครั้งโบราณ ศึกษาวิถีชีวิตการทำเกษตรกรรม ที่ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย และพลาดไม่ได้กับการขอพรต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ 500 ปี
4. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าฤทธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี รับลมริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชมรถไฟลอยน้ำ ที่ นิวซีแลนด์เมืองไทย ให้อาหารแพะ กางเต็นท์ Adventure เข้าป่าต้นลานทอง “ต้นไม้ท้องถิ่นหายาก” ที่มาเที่ยวที่นี่ ต้องได้ปลูก เพื่ออนุรักษ์ต้นลานทอง ที่ไม่ว่าจะใบหรือผล ก็มีประโยชน์ทั้งนั้น ใบทำเครื่องจักสานผลทำเมนูลูกลานลอยแก้ว 5. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกษม หมู่ที่ 9 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่นด้านภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยสีธรรมชาติ มีลวดลายผ้าเฉพาะถิ่น ในชื่อ “ลายทิว” หรือ ลายเกี้ยวก้น แหล่งเรียนรู้เมืองโบราณ ศึกษาประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์เกษมสีมา ไหว้พระอย่างมีความสุขที่วัด “เกษมสำราญ” เรียนรู้การทำข้าวกล้องงอก ภูมิปัญญาการเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับข้าว
และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรมฯ ดำเนินการจัดหาผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ที่มียอดผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน ได้แก่ AvARest , golf.jm , อินกำลังอิน , tor.vlog , jopangsim  มาจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์เส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเผยแพร่ในช่องทางสื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวให้กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จากแนวคิดวิถีท้องถิ่นสร้างสรรค์ เศรษฐกิจไทย เที่ยวชุมชน นวัตวิถี “อินท้องถิ่น in นวัตวิถี”  ที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จนเสร็จสมบูรณ์ กรมการพัฒนาชุมชน คาดหวังว่า เส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จะสร้างประสบการณ์ประทับใจที่แหลกใหม่ ให้กับนักท่องเที่ยว สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com