วช. นำคณะนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติ “Taiwan Innotech Expo 2023” (TIE 2023) ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “Taiwan Innotech Expo 2023” (TIE 2023) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2566 ณ Taipei World Trade Center กรุงไทเป ไต้หวัน 

TIE เป็นเวทีการประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์ นักวิจัย นักลงทุน และนักวิชาการจากนานาประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ใหญ่ของไต้หวัน จัดขึ้นโดย The Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานหลักของไต้หวัน ประกอบด้วย กระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการศึกษา กระทรวงแรงงาน สภาการเกษตร สภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวัน สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม และสถาบันการศึกษาแห่งชาติของไต้หวัน เป็นต้น โดยวช.เป็นหน่วยงานกลางของไทย(Exclusive Agency) ในการคัดกรองผลงาน เพื่อเข้าร่วมนำเสนอและประกวดในเวที TIE 


สำหรับวันแรกของการจัดงาน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งมี Ms. Mei-Hua Wang, Minister, Ministry of Economic Affairs (MOEA) และ Mr. Tsung-Tsong Wu, Minister, National Science and Technology Council เป็นประธานเปิดงาน และในโอกาสเดียวกัน พื้นที่การจัดงานของประเทศไทย ยังได้ให้การต้อนรับคุณสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจ ณ ไทเป และ Mr. Rifqi Ansari, Director of Industry Department, Indonesian Economic and Trade Office to Taipei มาเยี่ยมชมผลงาน พร้อมให้กำลังใจนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย 


การจัดงานในปี 2023 นี้ จัดขึ้นในThemeเรื่อง Sustainability, Innovation Pilot และ Future Tech โดยนิทรรศการแบ่งเป็นกลุ่มเรื่องนวัตกรรม ดังนี้ 
1. Sustainability ว่าด้วยเรื่อง Highlight Technology 
2. Innovation Pilot ว่าด้วยเรื่อง Discovering Technology Treasures, Smart Mobility, Semiconductor, Net-Zero, 5G AIoT, Healthcare และ Cyber Security 
3. Future Tech ว่าด้วยเรื่อง Aeronautics & Space Technology, Humanity, Bio-tech, New Drugs & Medical Devices และ Precision Health 
สำหรับในปีนี้ มีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากประเทศต่างๆ กว่า 1,000 ผลงาน มากกว่า 20 ประเทศเข้าร่วม อาทิ สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล แคนาดา ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สาธารณรัฐฟินแลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐเช็ก เอกวาดอร์ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐอิสราเอล ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และประเทศไทย 


โดยในปี 2023 นี้ วช. ได้นำประดิษฐกรรม ผลงานวิจัย และนวัตกรรมจากประเทศไทยมาร่วมนำเสนอในงาน “Taiwan Innotech Expo 2023” เพื่อประกวดแข่งขันในกลุ่มเรื่องต่างๆ ได้แก่
• Measuring
• Foods
• Microorganism
• Biotechnology
• Inorganic Chemistry
• Organic Chemistry & Polymer Chemistry 
• Mechanical Engineering
• Daily Use Articles
• Medical Engineering

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com