วช. นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าร่วมประกวดในเวที JDIE 2023 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2023) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


JDIE 2023 เป็นงานประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์นานาชาติซึ่งจัดขึ้นโดย World Invention Intellectual Property Associations(WIIPA) หน่วยงานนานาชาติด้านการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ร่วมกับ Chizai Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง JDIE 2023 มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นจาก 20 กว่าประเทศ นำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดง มากกว่า 300 ผลงาน ในปีนี้ วช.เป็นหน่วยงานกลางของประเทศไทยที่ได้รับมอบหมายจาก WIIPA ในการคัดกรองผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมจากไทย (Exclusive Agency) เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ ณ JDIE 2023 

ในวันแรกของการจัดงาน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมกล่าวถึงบทบาทของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยได้สร้างเครือข่ายและการเรียนรู้เทคโนโลยีระดับนานาชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานประดิษฐกรรม และการสร้างโอกาสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักประดิษฐ์ไทย   โดยนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่เข้าร่วมประกวดในปีนี้ จะได้รับโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายระหว่างนักประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในอนาคต

สำหรับงานในปี 2023 นี้ วช. ได้นำนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากประเทศไทยมากกว่า 100 คน ร่วมนำเสนอผลงานใน JDIE 2023 ในกลุ่มเรื่องต่างๆ ดังนี้

Agriculture 

Biotechnology, Health & Fitness 

Environmental & Renewable Energy

I.C.T and Multimedia

Industrial Design

Machines and Equipment

Printing and Packaging Design


ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com