วช. นำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมเวที The 6th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2023” ภายใต้งาน“The 9th China (Shanghai) International Technology Fair” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน The 6th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2023” ภายใต้งานมหกรรมทางเทคโนโลยีนานาชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน “The 9th  China (Shanghai) International Technology Fair” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2566 ณ Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการนี้ World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) หน่วยงานนานาชาติด้านการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้มอบหมายให้ วช. เป็นหน่วยงานของไทย (Exclusive Agency) เพื่อดำเนินการกลั่นกรองผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งนี้ประเทศไทยได้นำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงมาตั้งแต่ปี 2021 


งานมหกรรมทางเทคโนโลยีนานาชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน “The 9th  China (Shanghai) International Technology Fair” เป็นการจัดงานมหกรรมทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้น โดยเป็นงานแสดงเทคโนโลยีระดับนานาชาติ โดยภายในงานประกอบด้วย โซนการแสดงงานด้านเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การจัดแสดงผลงานด้าน Robotics, Microchip Technology เทคโนโลยีด้าน Microsoft และเทคโนโลยียานยนต์ พร้อมทั้งภายในงานยังมีโซนองค์กรนวัตกรรมของเอกชน โซนปรึกษาหารือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ Technology Transfer เป็นต้น 


สำหรับงาน “The 6th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2023” ถือเป็นอีกเวทีสำคัญ ภายใต้ “The 9th  China (Shanghai) International Technology Fair” ที่ได้รับความสนใจจากนักประดิษฐ์ นักวิจัย และนักวิชาการจากนานาประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดย WIIPA ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นงานประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมประกวดในเวทีการแข่งขันในครั้งนี้ โดยผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ นักวิจัยและนักประดิษฐ์จากในสาธารณรัฐประชาชนจีนและต่างประเทศ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดง มากกว่า 300 ผลงาน จากองค์กรประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ

  
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยได้โอกาสที่ดีในการเรียนรู้ สร้างการยอมรับในการพัฒนาและมาตรฐานของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ พร้อมกับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากนักประดิษฐ์ในหลากหลายภูมิภาค ซึ่งจะสามารถทำให้มีการขยายผลและเกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับงานในปี 2023 นี้ วช. ได้นำประดิษฐกรรม ผลงานวิจัย และนวัตกรรมจากประเทศไทยมาร่วมนำเสนอในงาน “The 6th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2023” เพื่อประกวดแข่งขันในกลุ่มเรื่องต่างๆ ได้แก่

Agriculture

Biotechnology, Health & Fitness

Electricity / Electronics

Environmental & Renewable Energy

I.C.T and Multimedia

Machines and Equipment

Personal-care Products


ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com