สธทท. ประชุมใหญ่ประจำปี พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ได้นายกฯ คนเดิม ทำงานต่อ วาระ 2566-2568
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม แกรนด์พาโนรามา ช้ัน 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สธทท. จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2565 

บรรยากาศ ภายในงานมีบุคลากรวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ 
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมท่องเที่ยว ,

คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อํานวยการ ททท. สํานักงานกรุงเทพมหานคร คุณวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว , นายพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนสายท่องเที่ยว เศรษฐกิจสังคม ร่วมงานคึกคัก 
นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย ให้สัมภาษณ์ หลังทราบผลการเลือกตั้ง ว่า

“สมาคมฯ ยังคงห่วงใยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หลังสถานการณ์โควิด เรื่องสิ่งแวดล้อม รากเหง้าวัฒนธรรม สุขอนามัย สิทธิประโยชน์ คุณภาพ ความปลอดภัย การตลาดและประชาสัมพันธ์ นี้คือสิ่งที่สมาชิกผู้ประกอบการทุกรายต้องทำ ผมทำคนเดียวไม่ได้ เราต้องบูรณาการ ร่วมมือกันทำ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน” #สธทท

#TTPA 

#สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย

#กรมการท่องเที่ยว

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 


ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com