นักวิจัย วช. ร่วมประชุมของ UNCSTD ครั้งที่ 26 ที่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย

 รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านจัดการน้ำ ได้รับเกียรติให้ไปนำเสนอผลการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารน้ำเขื่อน โครงการชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้ำ อันเป็นผลงานหนึ่งของแผนงานวิจัยเข็มมุ่ง ฯ ที่สนับสนุนโดย วช. เพื่อเป็นตัวอย่างสร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารของประเทศสมาชิก ในการประชุมของ UNCSTD ครั้งที่ 26 เรี่อง “การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ในการสร้างความมั่นใจความปลอดภัยของน้ำและสุขาภิบาล (SDG6) ของผู้บริหารระดับสูง” ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหประชาชาติ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ทั้งนี้ ยังได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและให้ความเห็นต่อการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัติกรรม ในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การใช้โอกาสของการปฏิวัติเทคโนโลยีสีเขียว การจัดโครงสร้างระบบ STI ผลสำเร็จจากประเทศตัวอย่าง และความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ระหว่างกัน ฯลฯ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดระบบ STI ของประเทศได้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com