พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการหาบุคคลเข้าศึกษา เพื่อผลิตพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล Nursing Assistant (NA) ระหว่างโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาและตัวแทน

 ตามที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีความเจ็บป่วยมากขึ้น การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพได้นั้น  ต้องใช้ระยะเวลาศึกษานานประมาณ 4-6 ปี  ทำให้สถานพยาบาลต่าง ๆ ขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์ เป็นอย่างมาก  ในการนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ จึงได้เล็งเห็นถึงความต้องการและความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงได้จัดตั้ง  โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา โดยการอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นในปี 2530  เพื่อผลิตพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล Nursing Assistant (NA)  ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้เวลาเรียนเพียง 6 เดือน หรือ 840 ชั่วโมง ในหลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก  และหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งใช้เวลาเรียนระยะสั้นเพียง 6 เดือน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 1,000 คน จำนวนทั้งสิ้น 43  รุ่น  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้รับการบรรจุเข้าเป็นบุคคลากรในเครือ โรงพยาบาลวิชัยเวชทั้ง 4 แห่ง โรงพยาบาลภาครัฐ  โรงพยาบาลภาคเอกชนต่าง ๆ  รวมถึงสถานบริบาล และห้องพยาบาล ในสถานประกอบการต่าง ๆ  


ทั้งนี้  ยังสามารถเลือกตำแหน่งงาน ในเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชทั้ง 4 แห่ง ในแผนกที่ต้องการได้  หากบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องการยังมีอัตรากำลังว่างอยู่   ซึ่งเป็นการการันตีได้ว่าจบแล้วมีงานรองรับอย่างแน่นอน 


รวมทั้ง ในอนาคตอันใกล้นี้  กำลังพิจารณาความร่วมมือกับประเทศในแถบตะวันออกกลาง ที่มีความต้องการสูง สำหรับพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล  ไปปฏิบัติงานในประเทศดังกล่าวด้วย 


ในวันนี้  จึงได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องการร่วมมือการหาบุคคลเข้าศึกษา เพื่อผลิตพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล  Nursing Assistant (NA) ระหว่างโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาและตัวแทน ณ ห้องประชุมวิชัยเวช  อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร   โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ  ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  นพ.พงศ์ศักดิ์ วัฒนา  ประธานกรรมการบริษัทโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด  คุณชดา  บูรณะพิมพ์  และคุณรุ่งนภา  ปักษี  ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน  ในการนี้ด้วย 

 เพื่อเป็นสร้างภาพลักษณ์ เชื่อมั่นและไว้วางใจ  ให้แก่บุคคลที่ได้เข้ามาศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เป็นผู้ใช้บุคคลากรทางการแพทย์ จากโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา  ที่ได้สั่งสมประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนมากว่า 36 ปี  ซึ่งในปัจจุบันมี   ผศ.ดร.ประณมพร โภชนสมบูรณ์  เป็นผู้บริหารโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา  

# รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

   โทร. 089-1326744  และ   092-6423624  

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com