วช.ดึงนวัตกรไทยรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี2566” เผยเส้นทางสู่นักวิจัยในเวทีระดับโลก พร้อมเทคนิคสร้างนวัตกรรมโดนใจ ตอบโจทย์การใช้งานจริง วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2566) ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จัดกิจกรรม” Inter Invention Talk : นวัตกรรมไทยสู่เวทีระดับโลก”  โดยดึง “นายยุทธนากร คณะพันธ์”  นวัตกรอิสระ นักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้พัฒนาผลงาน “แหล่งวัตถุดิบหมุนเวียนสำหรับการผลิตวัสดุซิลิกอนเป็นขั้วไฟฟ้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่สามารถอัดและคายประจุเร็ว”  ที่คว้ารางวัลเหรียญทองและรางวัล Grand Prize Commercial potential award   ผลงานที่มีศักยภาพสู่อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ จากเวที 2022 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2022)  ที่ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน  มาเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมเผยเส้นทางจากนักศึกษา ไปสู่การเป็นนักวิจัย และจะก้าวไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างไร   โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา รวมถึงอาจารย์และนักวิจัย เป็นอย่างมาก
นายยุทธนากร  กล่าวว่า จากปัญหาขยะโซล่าเซลล์ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น  ปัจจุบันการจัดการปัญหาดังกล่าวเกือบ   100 %  ยังใช้วิธีการฝังกลบ  ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยลดปัญหาโลกร้อนแล้ว ยังสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเทคโนโลยีในการรีไซเคิลที่มีอยู่มีราคาสูง ไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิล  ดังนั้นทีมวิจัยจึงคิดค้นเทคโนโลยีที่ใช้ในการรีไซเคิลขยะแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน โดยนำไปสู่การผลิตเป็นซิลิกอนเพื่ออุตสาหกรรมแบตเตอรี่ขึ้น ซึ่งเป็นการทำให้เรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริง  นอกจากนี้ยังสามารถผลิตซิลิกอนจากแกลบข้าวได้อีกด้วย
 โดยผลิตภัณฑ์ที่ทีมวิจัยผลิตขึ้น ใช้ชื่อแบรนด์ว่า “ RENEWSI “  มีจุดเด่นทางเทคโนโลยี คือ สามารถผลิตอนุภาคซิลิกอนได้หลากหลายขนาด  นำไปประยุกต์ใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรม  และที่สำคัญสามารถผลิตอนุภาคซิลิกอนที่มีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตรได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าจากซิลิกอนขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีราคากิโลกรัมละ 50 บาท มาเป็นนาโนซิลิกอน  ที่มีราคาเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 1,000 บาท   เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ลิเธียมไออน  ที่สามารถอัดและคายประจุได้อย่างรวดเร็วหรือ  fast charge     ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีทั้งไมโครซิลิกอน และนาโนซิลิกอน  

“ เมื่อเราคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาสิ่งที่จะต้องคำนึงถึง ก็คือ ตลาดในบ้านเราที่จะต้องขายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ได้ก่อน  ในวันนี้เราอาจจะขายไมโครซิลิกอน กิโลกรัมละ 50 บาท เพื่อเลี้ยงตัวเองให้อยู่ได้ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามที่จะสร้างผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไป  ซึ่งรองรับตลาดแบตเตอรี่โดยเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโต  เพื่อลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศอย่างยั่งยืน”

นายยุทธนากร   กล่าวว่า  การเปลี่ยนซิลิคอนที่อยู่ในแผงโซล่าเซลล์หมดอายุให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้   เป็นการปลดล็อกเรื่องการรีไซเคิลแผลโซล่าเซลล์ให้เกิดขึ้นได้จริง  และเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะ เพราะในแผงโซล่าเซลล์มีสารพิษ เช่น สารตะกั่วที่จะต้องจัดการ ถ้าธุรกิจเกิดขึ้นแล้วคุ้มทุนจะมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม   ขณะเดียวกันวัสดุซิลิกอน กำลังเป็นที่สนใจของบริษัทผลิตแบตเตอรี่หรือรถยนต์ไฟฟ้า เพราะสามารถชาร์ทได้อย่างรวดเร็ว มีค่าความจุสูงและมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้วัสดุกราไฟต์ที่มีอยู่ในตลาดนายยุทธนากร   ย้ำว่า  การทำนวัตกรรมที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันหรือกำลังจะมาเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเมื่อทำนวัตกรรมแล้วจะต้องตอบได้ว่า ตลาดต้องการหรือไม่ ซึ่งจากนวัตกรรมนี้จะเห็นได้ว่า เมื่อความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการของแบตเตอรี่ และวัสดุที่ใช้ทำขั้วไฟฟ้าก็จะสูงขึ้นตามกันไปด้วย  

สำหรับน้อง ๆ ที่จะไปประกวด หรือนำเสนอผลงานวิจัย  นายยุทธนากร    บอกว่า สิ่งสำคัญที่ต้องมุ่งเน้น  ก็คือ เมื่อผลิตนวัตกรรมออกมาได้แล้ว  จะต้องดูต่อในเรื่องของศักยภาพทางด้านการตลาดและอุตสาหกรรมว่าไปต่อได้หรือไม่  ตลาดมีความต้องการไหม  และท้ายที่สุดจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า เราอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมนั้น ๆ อย่างไร เพื่อให้รู้ทิศทางของการบริหารจัดการและการต่อยอด    

“  อยากจะมาจุดประกายให้น้อง ๆ   พี่เคยผ่านเวทีระดับเยาวชน อย่าง  I-New GEN  มาก่อน เมื่อ 2ปีที่ผ่านมา  โดยเอาเรื่องแกลบข้าวไปประกวด  ซึ่งอยากให้เห็นว่าการทำวิจัยหรือการไปประกวดนั้น ไม่ใช่แค่การเอานวัตกรรมมาโชว์ถึงมาข้อดีข้อเสีย  แต่เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ลงไปเรียนรู้กับคนที่เราจะสร้างประโยชน์ให้กับเขาด้วย  ดังนั้นอยากให้น้อง ๆ ได้เข้าถึง หรืออินกับงานที่ทำว่า ถ้าวันหนึ่งจากงานวิจัยที่ทำไปสู่การใช้งานจริงแล้ว ผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับใครได้บ้าง ซึ่งจะทำให้เรามีพลังในการทำงานเพื่อตัวเองและเพื่อคนอื่นมากขึ้น”

  นายยุทธนากร  กล่าวอีกว่า   2 ปีผ่านไป ทีมวิจัยได้มีการระดมทุนภายนอก  เพื่อหาเงินลงทุน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทเดลต้า   และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ให้เงินลงทุนจำนวน 1 ล้านบาท   โดยภายใน 1-2 ปีข้างหน้า จะต้องทำให้เกิดการนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ได้จริง 

“ จากแลปสเกล ไปสู่ไปประกวด เราไม่หยุดแค่นั้นเราพยายามใฝ่หาโอกาสในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริง และเกิดได้อย่างรวดเร็ว”

อย่างไรก็ดี  วช. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ 2566 ระหว่า 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-17.00 ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com