วช. นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าร่วมประกวดในเวที “2022 Kaohsiung International Invention & Design Expo” (KIDE 2022) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “2022 Kaohsiung International Invention & Design Expo” (KIDE 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2565 ณ เมืองเกาสง ไต้หวันKIDE เป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติในเอเชีย เป็นเวทีที่มีการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักประดิษฐ์หลากหลายระดับ ซึ่งภายในงานมีผลงานเข้าร่วมจัดแสดงมากกว่า 500 ผลงาน จากภูมิภาคยุโรปและเอเชีย มากกว่า 20 ประเทศ จัดโดย World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA)

                                 

ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีบทบาทและภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีสำคัญระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของไทยในระดับสากลสำหรับงานในปี 2022 นี้ วช. ได้นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากประเทศไทยมากกว่า 100 คน ร่วมนำเสนอผลงานใน KIDE 2022 ในด้านต่างๆ ได้แก่

• Agriculture

• Automotive & Transportation

• Chemicals

• Electricity / Electronics

• Machines & Equipment

• Household Items

• Industrial Design

• Apparel, Fabric & Garment

• Biotechnology, Health & Medicine

• Educational Items

• Arts and Crafts Design โดยในวันแรกของการจัดงาน ได้รับเกียรติจากสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) โดย คุณจุฑารัตน์  สบู่ม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงาน เมืองเกาสง เข้าเยี่ยมชมผลงานและร่วมให้กำลังใจนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยภายในงานด้วย


  


ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com