Fam Trip Cambodia 🇰🇭 UNESCO World Heritage มรดกโลกFam Trip Cambodia 🇰🇭 UNESCO WorldHeritage มรดกโลก


🎉🙏🌈🛕🛳🇰🇭

ชมปราสาทโบราณ  ชมปราสาทสัมโบร์   ไพร์กุก 🛕🎉

ปราสาทพระวิหาร🛕 ปิรามิดขอมเกาะแกร์ ล่องเรือหมู่บ้านเสาสูง✈️ บินตรง กรุงเทพฯ พนมเปญ ขากลับบิน จากบุรีรัมย์กลับกทม

4 วัน 3 คืน 🌈🎉


✅จุดเด่นรายการ🌺

🛌 พักกัมปงธม 1 คืน 

🛌 เสียมเรียบ 1คืน

🛌 พักพระวิหาร 1คืน


✈️ จองด่วน 💥💥

จำนวนจำกัด 🎉🎉

📅 21 - 24 พ.ย.65


✅ราคารวม ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพไปพนมเปญ, บินจากบุรีรัมย์กลับกรุงเทพ,ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องท่านละ 10+7 กก. ,ค่าที่พัก 3 คืน, อาหาร 10 มื้อ, รถนำเที่ยว, ค่าเข้าชมตามรายการ


❌ ราคาไม่รวมทิปคนขับรถและพนงบริการ 400 บาท, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ, ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินกว่า 10+7กก., ค่าหนังสือเดินทางและวีซ่า, ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือรายการ


🙏 สนใจจองและสอบถาม📞เพิ่มเติมได้ที่ AEC journeys 🙏❤️


https://line.me/ti/g2/Jwsx76IuDmIe72Z2pbwmsuadA4mXZNxH454HTw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com