ส.เพื่อนชุมชน เปิดรับเยาวชน 45 ทุนเรียนต่อปวช.ปี 65 สร้างกำลังคนป้อนภาคผลิตรองรับการลงทุนEECต่อเนื่อง
ส.เพื่อนชุมชน เปิดรับเยาวชน 45 ทุนเรียนต่อปวช.ปี 65 

สร้างกำลังคนป้อนภาคผลิตรองรับการลงทุนEECต่อเนื่อง


สมาคมเพื่อนชุมชน หนุนเยาวชนเรียนดี ขาดทุนทรัพย์ จ.ระยอง  เข้าระบบการศึกษาต่อเนื่องในระดับปวช. เดินหน้า “โครงการทุนอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ประจำปี 2565” เปิดรับ 45 ทุน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 ก.ค. 65 นี้  ในสาขาวิชาชีพที่กำหนด ยกระดับการศึกษาในพื้นที่    สร้างบุคลากรคุณภาพป้อนภาคการผลิตในอีอีซีต่อเนื่อง นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่

มาบตาพุด จ.ระยอง  กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่ม บ. ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 

17 กลุ่มบริษัท เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชน เตรียมเปิดโครงการทุนอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ประจำปี 2565 เป็นการดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้เข้าระบบการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง มีผลการเรียนดี 

แต่ขาดทุนทรัพย์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ที่เกี่ยวกับการศึกษา

“โครงการมอบทุนการศึกษาระดับอาชีวะ เป็นการดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเตรียมแรงงานที่มีความพร้อมเข้าสู่ระบบ โดยเฉพาะที่ต้องใช้แรงงานฝีมือระดับสูง และมีทักษะ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งในพื้นที่ระยอง เป็นพื้นที่การขับเคลื่อนการลงทุนภายใต้การส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)” นายมนชัย กล่าว

สำหรับการมอบทุน โครงการทุนอาชีวศึกษาต่อเนื่อง ในปี 2565 เปิดรับทั้งสิ้น จำนวน 45 ทุน ทุนละ 20,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เยาวชนที่ยื่นใบสมัครต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย  ต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ระยอง ซึ่งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน จ.ระยอง ไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับแต่มีนาคม 2562 เป็นต้นไป) และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.1-ม.3 ภาคแรก) ไม่ต่ำกว่า 2.70  สามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  จนถึง 15 กรกฎาคม 2565   หรือ สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ครูแนะแนวของสถาบันอาชีวศึกษาที่เรียนอยู่เท่านั้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูแนะแนวของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่กำหนด หรือ สมาคมเพื่อนชุมชน ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.) ประจำปี 2565 โทรศัพท์  062-6851138 หรือ เฟซบุ๊ก เพื่อนชุมชน และศึกษารายละเอียดได้ที่  www.community.or.th

สำหรับสาขาและประเภท ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เข้าปวช.1 จนจบหลักสูตร แบ่งเป็น 3 ประเภท ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาระบบราง  สาขาเมคคาทรอนิกส์ และสาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วยสาขา  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชาการบัญชี   ส่วนในประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์แนะนำ

“ยิ่งยง” จับมือ P2WARSHIP ส่งเพลงรัก 3 เส้า “มีวาสนา”

3 หนุ่ม คนดนตรีคุณภาพ “โอ๋-ธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์กุล” “ป๋วย-คงยศ วงษ์วิกย์กรณ์” และ “ปั้น-พงศธร แก้วสุข” ในนามศิลปินกลุ่มวง P2WARSHIP (พีท...

banner

banner

บทความที่ได้รับความนิยม

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

ทริปทัวร์ ใน และต่างประเทศ

[ทริป][bsummary]

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]