ส.อีสปอร์ตฯ เซ็น MOU พัฒนาบุคลากรดิจิทัล พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมไทย


สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ และจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลทางด้านอีสปอร์ต ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมเติบโตไวของประเทศไทย (Thailand e-Sports Digital Competency to Professional Games Industries)เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567  ณ Thailand Esports Stadiumสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลทางด้านอีสปอร์ต ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมเติบโตไวของประเทศไทย (Thailand e-Sports Digital Competency to Professional Games Industries)” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบนิเวศกีฬาอีสปอร์ตให้รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม (Esports Training Center) การฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล (Training) ในด้านกีฬาอีสปอร์ต จำนวน 80,000 คน และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และแอปพลิเคชัน (Esports Knowledge Content) หลักสูตรการพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตในระดับพื้นฐาน และนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพกีฬาอีสปอร์ต ทั้ง 5 กลุ่มอาชีพ อาชีพนักกีฬาอีสปอร์ต อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาอีสปอร์ต (โค้ช) อาชีพผู้ตัดสินกีฬาอีสปอร์ต (กรรมการ) อาชีพผู้จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต และอาชีพผู้บรรยายเกมกีฬาอีสปอร์ต (แคสเตอร์)ภายในงานมีตัวแทนจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ต เครือข่ายเข้าร่วมทำความร่วมมือ (MOU) 17 หน่วยงาน จากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งจังหวัด 16 จังหวัด พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษจาก นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย, คุณสิริกาญจน์ สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุน กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งจังหวัดนครปฐม สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งจังหวัดขอนแก่น สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งจังหวัดสุรินทร์ ชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสงขลา ชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งจังหวัดเชียงใหม่ และ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งจังหวัดกำแพงเพชร 

การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สำคัญ อย่างยิ่งในการสร้างโอกาสและพัฒนาทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต ซึ่งเป็น อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยและทั่วโลก การส่งเสริมและพัฒนา สมรรถนะทางด้านดิจิทัลของบุคลากรเหล่านี้ จะช่วยบุคลากรด้านอีสปอร์ตของประเทศไทยเรามี ความพร้อมและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างมั่นใจ อีกทั้งยังสามารถสร้างผลกระทบต่อ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ได้อย่างครอบคลุมในทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมดิจิทัล  โดยสิ่งที่สมาคมฯ เองได้ให้ความสำคัญเช่นกัน คือการพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพ จากความ ร่วมมือในหลายภาคส่วนในสถาบันการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ของประเทศไทย


โดยโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567  เป็นต้นไป และจะมีการเปิดรับสมัครประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในเร็วๆ นี้ สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางหลักของสมาคมกีฬา

อีสปอร์ตแห่งประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com