เริ่มแล้ว งานแสดงสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา IDENTITY BY PHANGNGA ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา ประจำปี 2567
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเปิดงานแสดงสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา  IDENTITY BY PHANGNGA  ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา  ประจำปี 2567  ณ เซ็นทรัลพระราม 2 นี้ จำหน่ายสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา  และสินค้าแปรรูปจากภาคการเกษตรภายในจังหวัดพังงา พร้อมด้วยสินค้าอัตลักษณ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI


เมื่อวันที่ 10 ก.ค.   เวลา 17.00 น  โดยมี นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข  เป็นประธานเปิดงาน แสดงสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา  IDENTITY BY PHANGNGA ครั้งที่ 3  ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา  ประจำปี 2567  ณ  เซ็นทรัลพระราม 2 โดยมีนางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม พาณิชย์จังหวัดพังงา  หัวหน้าส่วนราชการ  และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง  โดยภายในงานมีการออกบูทจำหน่ายสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา  และสินค้าแปรรูปจากภาคการเกษตรภายในจังหวัดพังงา นอกจากนี้มีสินค้าอัตลักษณ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 4 รายการได้แก่ ทุเรียนสาลิกาพังงา ข้าวไร่ดอกข่าพังงา มังคุดทิพย์พังงา ปลิงทะเลเกาะยาว และยังมีสินค้าอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เช่น ขมิ้นชันถ้ำทองหลาง สร้อยมุก อาหารทะเล อาหารทะเลแปรรูป ผ้ามัดย้อม ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น


ในโอกาสนี้นางจุฬารัตน์  นุ่มนิ่ม พาณิชย์จังหวัดพังงา ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานว่า กระทรวงพาณิชย์ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า มุ่งเน้นเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง  เชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้ากับทุกภาคส่วน  ขยายช่องทางการค้าและกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจจากเมืองสู่ชุมชน เพื่อยกระดับรายได้ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  โดยได้มีการกำหนดจัดงาน "แสดงสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา" IDENTITY BY PHANGNGA ครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 19-23 มิถุนายน 2567 ณ เทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 3-7 มิถุนายน 2567 ณ Hall ชั้น 4  เซ็นทรัลอุดรธานี และการจัดงานในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ณ  เซ็นทรัลพระราม 2 ภายในงานท่านจะได้พบกับ สินค้า GI สินค้าอัตลักษ์ณ์ สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าชุมชน อาหารทะเล และอาหารทะเลแปรรูปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา 
ชมการแสดงจากศิลปินทุกค่ำคืน  โดยวันที่ 10 กรกฎาคม พบกับ ศิลปิน ปรางทิพย์ / วันที่ 11  กรกฎาคม พบกับ ปราโมท วิเลปะนะ / วันที่ 12 กรกฎาคม พบกับ วง Tammarin  /  วันที่ 13 กรกฎาคม พบกับ วง Foolstep  วันที่ 14 กรกฎาคม พบกับวง I BOSS TEAM พร้อมพบกับกิจกรรมหรรษามากมาย มาเที่ยวปั๊บ เช็คอินปุ๊บ รับของรางวัลมากมาย   จากการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา  ประจำปี 2567

แสดงสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา  IDENTITY BY PHANGNGA ครั้งที่ 3 นี้ คาดว่ามูลค่าจากการจัดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ จะไม่ต่ำกว่า 10  ล้านบาท และกิจกรรมการเจรจาต่อยอดธุรกิจ มูลค่าการเจรจา ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนตามนโยบายแนวทางการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนของประเทศ


ทั้งนี้ #โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอัตลักษณ์ จังหวัดพังงา 2567 ครั้งที่ 1 อ.กะปง จ.พังงา 19-23 มิ.ย. 2567 ครั้งที่ 2 เซ็นทรัลอุดรธานี  3-7 ก.ค. 2567 ครั้งที่ 3 เซ็นทรัลพระราม 2 10-14 ก.ค. 2567 ครั้งที่ 4 ศาลากลาง จังหวัดหลังเก่า 19-23 ก.ค . 2567


#ไทยคิงดอมแอดไวเซอร์


ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com