วช. ชูกาแฟบ้านป๊อก พร้อมหนุนปลูกกาแฟเพื่อต่อยอด ขยายผลและเชื่อมโยงธุรกิจกาแฟชั้นนำ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ ดร.สุพจน์ อาวาส ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และนางยุพิน เลิศบุรุษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาเชิงพื้นที่และชุมชน กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม นำนายไพบูลย์ พรหมเป็ง ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกชา-กาแฟคุณภาพ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอแม่ออน เกษตรอำเภอแม่ออน และนายผดุงเกียรติ ใจวงษ์ เยาวชนนักแปรรูปกาแฟที่มีกิจการเป็นของตนเอง เข้าพบนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

                        

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณและขอชื่นชม วช. ที่สนับสนุนภารกิจของจังหวัดเชียงใหม่และต่อยอดกาแฟในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ ทั้งนี้ ขอให้ วช. และกลไกของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง สอบถามความเป็นไปได้ทั้งในส่วนของการยกระดับกาแฟคุณภาพและการขยายพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้มีปริมาณกาแฟเพียงพอกับการบริโภค ว่าสามารถขยายพื้นที่ไปอำเภออื่นได้ไหม และขอให้นำประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาพิจารณาประกอบด้วย อาทิ ต้องไม่มีการระบายน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตกาแฟลงในแม่น้ำลำธาร หรือ ตัดต้นไม้และทำลายป่า เป็นต้นนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวทิ้งท้ายว่า จะขอความร่วมือกับ วช. และบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. และเป็นผู้บริหารคาเฟ่อเมซอน ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ฯลฯ มาพูดคุยและหารือร่วมกันเร็ว ๆ นี้
สำหรับโครงการยกระดับกาแฟบ้านป๊อก ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก วช. เพื่อยกระดับกาแฟบ้านป๊อก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกชา-กาแฟคุณภาพดี บ้านป๊อก (วสก.บ้านป๊อก) ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นกาแฟคุณภาพและพร้อมที่จะต่อยอด และขยายผลเพื่อเชื่อมโยงกับธุรกิจกาแฟชั้นนำของประเทศ


นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกชา-กาแฟคุณภาพดี บ้านป๊อก ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตและแปรรูปกาแฟค่อนข้างครบถ้วน ตั้งแต่เครื่องสี เครื่องคัดแยก เครื่องชงกาแฟ เครื่องคั่วกาแฟ โรงเรือนพร้อมใช้ อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com