สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดสรรสลากกินแบ่ง เพื่อช่วยเหลือคนพิการและผู้มีรายได้น้อย


สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการจัดสรรสลาก จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อดำเนินการจัดสรรช่วยเหลือคนพิการ และ           ผู้มีรายได้น้อย นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพและครอบครัว และยังเปิดโอกาสให้คนพิการและผู้มีรายได้น้อย  เข้าถึงนโยบายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ทำให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน  เพราะสิทธิ์ในการจำหน่ายสลากของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นของคนพิการและผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น  ไม่สามารถนำไปฝากขาย  และจำหน่ายต่อ  หรือขายเกินราคา     80 บาท  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ และมีจุดจำหน่ายที่ชัดเจน  
 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงเปิดให้คนพิการและผู้มีรายได้น้อย มาลงทะเบียน  เพื่อขอรับสิทธิ์ด้วยตนเอง  โดยเปิดให้มาลงทะเบียน ในวันที่ 2-5 มกราคม 2567 และวันที่      8-11 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. เท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com