ปู - กิรสิฐ์ญา สุวรรณทิพย์ สมโภชน์กฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดโคกสะแบง จ.สระแก้ว

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 4 พ.ย. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ.2566 ให้ 
นางกิรสิฐ์ญา สุวรรณทิพย์ ผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท ริชชี่บุ๊คส์ จำกัด เป็นผู้อัญเชิญถวายผ้าพระกฐิน แด่คณะสงฆ์ผู้จำพรรษา ณ วัดโคกสะแบง ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี 
นายเกรียงไกร จงเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และนักแสดงแพทริค-นิพัธ เจริญผล ซาหริ่ม-ภาณุพงศ์ วราเอกศิริ เข้าร่วมพิธีในการสมโภชน์กฐิน 
ทั้งนี้การถวายผ้าพระกฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย โดยเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจในการสร้างบุญกุศล สร้างความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่เจริญวัฒนาสถาพร

 ซึ่งงานนี้คณะผู้มีจิตศรัทธาได้รับการต้อนจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 และชาวบ้านโคกสะแบง อย่างอบอุ่น การถวายผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราช ที่ บริษัท ริชชี่บุ๊คส์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมบริจาคโดยเสด็จพระกุศล มี พระมหาสุฤทธิ์ ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดโคกสะแบง วัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย นำคณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์ สมโภชน์กฐินและบริวารกฐินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญ ต่อยอดพระพุทธศาสนา บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาธรรมสังเวช และเจริญพุทธมนต์อำนวยอวยพรให้ คณะกฐิน และพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำบุญ ประสบผลสำเร็จ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
สำหรับกำหนดการทอดกฐิน ณ วัดโคกสะแบง ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ ชื่อบัญชี กฐินวัดโคกสะแบง ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 214-0- 60100-9 เพื่อจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่เจริญวัฒนาสถาพรตามวัตถุประสงค์สืบไป.

////////////
ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com