วช. และ อบจ.อุบลราชธานี ร่วมส่งเสริมการอบรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ “โดรนแปรอักษร” ณ จ.อุบลราชธานี


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง 4 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2566 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ พร้อมนี้ นายอิสสระ สมชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และ นายกานต์ กัลปัตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวต้อนรับ  ในพิธีเปิดงานคณะผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ  ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการนำเรื่องระบบปัญญาประดิษฐ์มาเสริมความรู้และสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการใช้โดรนและการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะสามารถนำไปต่อยอดในมิติการพัฒนาประดิษฐกรรมด้านต่าง ๆ รวมทั้ง การสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนานักประดิษฐ์ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีในเรื่องโดรน ไปพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่น่ายินดีที่มีการตอบรับเข้าร่วมการอบรมและพัฒนาความรู้ในจำนวนหลายร้อยคนนายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ วช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีโดรนแปรอักษรที่ทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและนวัตกร ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน มาปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมฯ ได้จัดการอบรมดังกล่าวในจังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการเรียนรู้ได้เน้นสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและลงมือทำ ในสภาพแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เพิ่มทักษะด้วยตนเองผ่านกิจกรรม “โดรนแปรอักษร” 
ภายในงานมีเยาวชน นักเรียนนักศึกษา และผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโดรนแปรอักษรครั้งนี้ จำนวนกว่า 3,000 คน โดยมีการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งานโดรนจากทีมหนูน้อยจ้าวเวหารุ่นบุกเบิกของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร นอกจากนี้ ยังมีการแสดงโปงลางของวงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อีกด้วยสำหรับโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โดยการสนับสนุนจาก วช. มีการจัดการอบรมไปแล้วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจ มีการใช้แพลตฟอร์มระบบปัญญาประดิษฐ์ ส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตลอดจนก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและนวัตกร ที่จะนำองค์ความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และจะมีการเฟ้นหาผู้ชนะในการแข่งขันโดรนแปรอักษรจากตัวแทนที่มาจากภูมิภาคต่าง ๆ  ในระดับประเทศต่อไป 
ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com