“ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” - ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นำทัพพบปะตัวแทนกลุ่มเปราะบาง และผู้สูงอายุที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหนองแขม ผลักดันเรื่องสุขภาพ เชื่อมโยงอินเตอร์เนทฟรีล้านจุดเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงวัย
 

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566

นำทัพโดย “ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” ประธานคณะทำงานนโยบายกทม.ร่วมด้วย "ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่พบปะตัวแทนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้สูงอายุที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหนองแขม เพื่อสอบถามถึงปัญหาและผลกระทบของกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ที่กำลังประสบ  รวมทั้งนำเสนอหนทางแก้ไขเพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุแบบมีคุณภาพให้กับคนไทยในวงกว้าง ต่อไป พร้อมขอเสียงสนับสนุนให้ น.ส.วณิชชา ม่วงศิริ  เบอร์ 9  ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ได้ทำงานเพื่อชาวบางบอน -หนองแขม -จอมทอง  "ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” ได้กล่าวว่า

"งานด้านผู้สูงอายุเป็นความถนัดของพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าเราทำมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการให้เบี้ยยังชีพมาตั้งแต่เริ่มต้นรัฐบาลนายชวนและพัฒนาต่อเนื่องมาทุกยุคสมัยจนบัดนี้ เราต้องการ ส.ส. คุณภาพในพื้นที่เพื่อมาช่วยทำงานผลักดันทั้งภาคปฏิบัติและในส่วนของภาคนิติบัญญัติหรือทางกฎหมายต่างๆในสภาด้วยนอกจากนั้นในส่วนของการเป็นรัฐบาลก็ตามเราก็มุ่งสู่เป้าหมายในการดูแลประชาชนผู้สูงอายุให้ได้ดังที่ปฏิบัติมาและดีกว่าเดิมทั่วประเทศ” ดร.คุณหญิงกัลยากล่าว
นอกจากนั้น ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ได้นำเสนอ และพูดคุยประเด็นที่ พรรคประชาธิปัตย์มี “นโยบาย “ตรวจสุขภาพ ฟรี รักษา ฟรี โดยบัตรประชาชนใบ เดียว” เป็นมาตรการเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการ รักษาพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย มาตรการเชิงป้องกัน คือการตรวจ สุขภาพฟรี และมาตรการรักษา คือ การรักษาโรคภายหลังตรวจเจอ ซึ่งเผยว่าในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ได้ริเริ่มนโยบาย “บัตรประชาชนใบ เดียวรักษาฟรี” ซึ่งครอบคลุมประชากรกว่า 48 ล้านคน โดยไม่ จำเป็นต้องเสียเงิน 30 บาทอีกต่อไป ดังนั้น นโยบาย “ตรวจสุขภาพ ฟรี รักษา ฟรี บัตรประชาชน ใบเดียว” จึงเป็นการต่อยอด และพัฒนานโยบายเดิมที่ประสบ ความสำเร็จในอดีตต่อไป ภายใต้หลักคิด การพัฒนาระบบสาธารณสุขที่มี คุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึง และมุ่งขยายสิทธิการรักษาฟรีให้ครอบคลุม ประชาชน โดยเฉพาะ กลุ่มเปราะปรางในสังคม


 ​ดร.เอ้ กล่าวต่อไปว่า “นอกจากนี้ คนกรุงเทพรวมถึงกลุ่มเปราะบาง และผู้สูงอายุ ต้องการความปลอดภัยในชีวิตทั้งในเรื่องสุขภาพและทรัพย์สินไม่แพ้ช่วงวัยอื่น ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น จะไม่สามารถหาหลักฐานย้อนใดมาประกอบได้ ปัจจุบันจึงจำเป็นมากสำหรับการมี “อินเทอร์เน็ตฟรี 1 ล้านจุด ทั่วประเทศ”  มี CCTV ตามจุดต่างๆจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตฟรีนี้ เข้าถึงได้ สามารถตรวจสอบได้ตลอด24ชม. นโยบาย “อินเทอร์เน็ตฟรี 1ล้านจุด ทั่วประเทศ “ ให้พรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเริ่มทำเรื่องนี้เสียที”

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com