“ดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ขอเชิญทุกท่านร่วมชมการแสดง

“ดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ”

 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565

ประกอบด้วย


📌สวนเบญจกิติ วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 - 20.00 น.

📌สวนวชิรเบญจทัศ วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 - 20.00 น.

📌สวนหลวงพระราม 8 วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 - 20.00 น.


ร่วมสนับสนุนการจัดแสดงดนตรีโดยกรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


#ดนตรีในสวน2565 #อว #วช #ดนตรีอว #ดนตรีเฉลิมพระเกียรติ #กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com