จัดอบรมพนักงานอย่างไร? ให้ได้ประสิทธิภาพแต่ต้นทุนต่ำสุด
หลายคนคงทราบกันดีว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และช่วยให้องค์กรมีโอกาสที่จะเติบโตได้ดีขึ้นก็คือ การจัดงานสัมมนา หรือการจัดอบรมเวิร์คช็อปให้กับพนักงานในองค์กรเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้กับพนักงานดียิ่งขึ้นไป ซึ่งการส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มขีดความสามารถ หรือพัฒนาทักษะของตัวเองให้เพิ่มขึ้น สามารถทำได้โดยการฝึกอบรมพนักงานเพื่อยกระดับองค์ความรู้ของพนักงาน ซึ่งวันนี้ Bangkok Bank SME จะพูดถึงเรื่องของการจัดอบรมพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้งบประมาณที่คุ้มค่าที่สุด

ทำไม? ภาคธุรกิจต้องจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากร

สำหรับการพัฒนาบุคลากรของภาคธุรกิจ สืบเนื่องมาจากความจำเป็นที่ว่าทุกองค์กรต้องมีมาตรฐาน ซึ่งอาจจะต้องยกระดับตัวเองเพราะมาตรฐานจากคู่แข่งทางธุรกิจที่นับวันยิ่งจะมีความเข้มข้นและแข่งขันกันรุนแรงยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังมีความคาดหวังเรื่องมาตรฐานจากลูกค้า เพราะลูกค้าถือเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ ดังนั้น การจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ แม้อาจต้องใช้เวลา ทรัพยากร หรือมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ก็นับว่ามีความคุ้มค่า ซึ่งส่วนใหญ่องค์กรโดยทั่วไปจะมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ดังนี้

1. เพื่อเพิ่มปริมาณ และคุณภาพผลผลิต

 

2. เพื่อลดต้นทุนขององค์กร

 

3. เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจ ลดปัญหาการลาออก

 

ไม่ต้องทุ่มงบจัดอบรม แต่ก็ยังพัฒนาพนักงานได้

อย่างที่ทราบกันดีว่าการพัฒนาบุคลากรนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในรูปแบบของการจัดอบรมเท่านั้น ดังนั้น กรณีที่องค์กรใดมีข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ต้องใช้ในการอบรม ก็อาจหาแนวทางมาพัฒนาพนักงานในรูปแบบอื่นๆ ได้

 

จะเห็นว่าการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นนั้น สามารถทำได้หลายรูปแบบ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมด้วยแนวทางใดก็แล้วแต่ ย่อมช่วยเสริมทักษะการทำงานของพนักงานให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ อ่านรายละเอียดแนวทางการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ได้ที่ https://www.bangkokbanksme.com/en/8up-how-to-train-employees-to-be-effective

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com