วช. ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นที่ 3 ผ่านระบบ ZOOM Meetings ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565


📢📢📢 วช. ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นที่ 3 
ผ่านระบบ ZOOM Meetings ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 

ขั้นตอนการพิจารณา :
1. ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สมัครตามขั้นตอนภายในวันที่ 7 - 30 เมษายน 2565
2. หน่วยงานผู้จัดพิจารณาคัดกรองและสรุปผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เสนอ วช.
3.  วช. พิจารณาและแจ้งหน่วยงานผู้จัด (วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดเท่านั้น)
ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครและเอกสารโครงการ และส่งใบสมัคร ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏ
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครด้วยการพิมพ์เท่านั้น

สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่  : 
โทร.  044-233000 ต่อ 5101

#NRCT #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช #อว 
#สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ #ลูกไก่ #ราชมงคลอีสาน #ทุนวิจัย #วิจัย #นวัตกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com